Indlægsbehandling

Et indlæg kan afhælpe smerter i bevægeapperatet. Desuden kan det minimere den hårde hud på fødderne, da hård hud ofte kommer af en forkert belastning. Vi fremstiller flere forskellige slags indlæg og finder ud af hvilket indlæg der er bedst egnet for patienten /kunden . Hvis indlægget skal fungere optimalt, kræves der nogle gode rummelige sko. Indlægget fremstilles til foden, derfor kan det bruges i flere forskellige sko.

Et indlæg kan gøre stor nytte i arbejdssko, sportssko og naturligvis bare i almindelige sko.

Et indlægsforløb er individuelt, men forløber for det meste således:

  • Forundersøgelse
  • Fremstilling af indlæg
  • Kontrol/ tilretning efter 1-2 uger.